Kaevetööd

Kaeve- ja planeerimistööd
Teeme Teie kaeve-ja planeerimistööd hoolega ära!

1. Ehitusplatside ettevalmistus
2. Koorimis, piikamis- ja kaevetööd
3. Planeerimistööd
4. Kuivendussüsteemide ehitus, rekonstrueerimine ja uuendamine
5. Truupide, sildade ehitus ja rekonstrueerimine
6. Teede ehitus, rekonstrueerimine ja uuendamine
7. Kändude juurimine ja likvideerimine
8. Uuendustööde kavade koostamine
9. Tiikide, paisjärvede ja veehoidlate ehitamine ja puhastamine
10. Kaabli ja veetrasside kaevamine
11. Vundamendi süvendi kaevamine
12. Parklate rajamine
13. Teede koorimine
´+Muud kaevetööd