Lammutustööd

Lammutustööd
• Hoonete ja rajatiste lammutamine, purustamine ning demonteerimine.

• Lammutusjääkide töötlemine ning äravedu

Teostame nii osalisi kui ka täielikke hoonete sise- ja välislammutustöid. Omame laialdasi kogemusi. Lisaks olemas pulbristaja, betooni käärid ja purustaja.